Menu

      

  • 分類:公司介紹
  • 作者 Super User
  • 點擊數:2888

得獎紀錄&專利證書

 

 

» 台灣精品標誌2010

 

WS-001 無線紅外線偵測器 產品系列,經過嚴格評鑑,獲「台灣精品獎」之殊榮!

•頒發單位: 中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)

•頒授日期: 2009.12

 

 

 

» 優良設計產品

PH-9 系列榮獲"GD-MARK 2007"優良設計產品獎!!

•頒發單位: 台灣創意設計中心

•頒授日期: 2007.6

 

 

 

» 台灣精品標誌2006

多媒體影視對講保全主機 PH-8 系列,經過嚴格評鑑,獲「台灣精品獎」之殊榮!

•頒發單位: 中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)

•頒授日期: 2006.8

 

 

 

 

無線防盜系統

CCTV安全監控攝影機

CCTV 支架&防護罩